7. Shanghai Xiao Long Bao Soup Dumplings (6 pcs)

One order comes with six dumplings.

$ 8.95